Δικηγορικό Γραφείο
Ευάγγελος Β. Ψύχας
Προφίλ Τομείς Δραστηριότητας Τομείς Ειδίκευσης Συνεργάτες Επικοινωνία

Τομείς Ειδίκευσης

Κύριος τομέας ειδίκευσης του δικηγορικού γραφείου είναι η διεκπεραίωση επισφαλών απαιτήσεων τραπεζών και άλλων εταιρειών, όπου και διατηρεί ευρεία πελατειακή βάση.