Δικηγορικό Γραφείο
Ευάγγελος Β. Ψύχας
Προφίλ Τομείς Δραστηριότητας Τομείς Ειδίκευσης Συνεργάτες Επικοινωνία

Συνεργάτες

Το δικηγορικό γραφείο του Ευάγγελου Β. Ψύχα παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη και βοήθεια.

Για τον ορθό χειρισμό των υποθέσεων υπάρχει κάλυψη από συνεργάτες δικηγόρους που συντελούν στην επιτυχή διεκπεραίωση αυτών.

Επίσης το γραφείο απαρτίζεται από υπαλλήλους, οι οποίοι είναι άρτια εκπαιδευμένοι, εξειδικευμένοι και καταρτισμένοι, ο καθένας στον τομέα του, φέροντας σε πέρας αποτελεσματικά τις εκάστοτε υποθέσεις που διαχειρίζονται.